An ISO 9001:2015 Certified Institution

I CUBE 2K19

I CUBE 2K19 - Results
Place Name School Name Standard Prizes
First SUNDARAJ.V SETHU VIDYALAYA M.H.SCHOOL 8TH cash award + certificate +gold coin
Second SUJITHA.V & AKARSHANA AVILA CONVENT 7TH and 8TH cash award + certificate +silver coin
Third BALA MURUGAN.S & MUHAMMED VIZWAN.S/td> MANI HR.SEC SCHOOL 9TH cash award + certificate

Place Name School Name Standard Prizes
First NETHRA.I & MAHASRI.C.V SRI RAMAKRISHNA 9TH cash award + certificate +gold coin
Second GOGILA.S & RITHIKA.T.M SRI SOUDESHWARI 9TH cash award + certificate +silver coin
Third RAGHUL.M & ATHUL.M SRI RAMAKRISHNA 9TH cash award + certificate

Place Name School Name Standard Prizes
Winner VIGNESH.S & VIKRAM.N & RAJ KUMAR.K & JAYABAL.S & VIGNESH.B C.H.S SCHOOL 10TH cash award + certificate + gold medal
Runner DEEPAN RAJ.T & DEVERAJ & BALALENGAM.S & AYYANAR C.H.S SCHOOL 9TH cash award + certificate +silver medal

Place Name School Name Standard Prizes
Winner SWASTHIKA.B.K & SUBIKSHA & VENMATHI & ASHWIN SHOBITH.R.J & DEBRIEL HANNAH JOYCE.J VIJAYA VIDYALAYA 8TH cash award + certificate + gold medal
Runner MAHALAKSHMI.M & SARANYA.R & RAJESHWARI.K & PREETHI.A & JANANI.S C.H.S SCHOOL 10TH cash award + certificate +silver medal

Place Name School Name Standard Prizes
First JAYA SHREE.S SOUDESHWARI SCHOOL - cash award + certificate +gold coin
Second AJAI & SIBJEA AGARWAL SCHOOL - cash award + certificate +silver coin
Third ASHWIN SHOBITH & DHARSHAN VIJAYA VIDYALAYA - cash award + certificate
Third RITHIKA MANI HR.SEC SCHOOL - cash award + certificate
Spcial NETHRA RAMAKRISHNA - cash award + certificate +silver coin

Place Name School Name Standard Prizes
First MAHA SREE & NATINA.J RAMAKRISHNA - cash award + certificate + gold medal
Second LAVANYA.N & IRENE ST.JOSEPH - cash award + certificate +silver medal
Third GAYATHRI & NATHRA.A VCV SHISUVIDYALAM - cash award + certificate

Place Name School Name Standard Prizes
First RAGHUL.M & ATHUL.M RAMAKRISHNA - cash award + certificate + gold medal
Second PRIYA.P & KAVIYADHARSHINI.S GOV.HR.SEC SCHOOL - cash award + certificate +silver medal
Third GAYATHRI C.R & NAYANA .S AGARWAL - cash award + certificate

Place Name School Name Standard Prizes
winner SIBJEE KUMAR.K AGGARWAL MATRIC SCHOOL 9TH cash award + certificate + gold medal
winner AMISH KUMAR.M CORPORATION HR SEC SCHOOL 8TH cash award + certificate + gold medal
winner KARTHIKEYAN.D CORPORATION SCHOOL 8TH cash award + certificate + gold medal
winner BALA LINGAM.S CORPORATION SCHOOL 9TH cash award + certificate + gold medal
winner VISWA.M SANGAMAM SCHOOL 9TH cash award + certificate + gold medal